Rubenes draudzei ārkārtas situācijas laikā

Mīļie Rubenes draudzei piederīgie!

Mēs piedzīvojam pārbaudījumu laiku. Lai varētu pasargāt sevi un savus tuvākos cilvēkus no saslimšanas, mūsu zemē Latvijā jau nedēļu tiek ieviesti dažādi ierobežojumi cilvēku pulcēšanās vietās. Ierobežojumi ir pamatoti, un es, mūsu kopīgās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vārdā, aicinu tos ievērot ar vislielāko nopietnību. Vienlaikus lielas grūtības mums sagādā fakts, ka šajā situācijā draudzes locekļiem nav iespēju sapulcēties uz dievkalpojumu.

Baznīcas vadība, balstoties Tieslietu ministrijas materiālā Informācija par reliģisko savienību (baznīcu) darbību ārkārtējās situācijas laikā (https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/), ir veidojusi vadlīnijas.

Pamatojoties uz tām, Rubenes draudzē pagaidu situācijā rīkosimies šādi:

  • Dievkalpojumi Rubenē mūsu parastā izpratnē nenotiks. Tieši šajā sarežģītajā laikā dievnams tiek remontēts, un līdz šim dievkalpojumi norisinājās baltajā ķieģeļu ēkā blakus Baznīcai.
  • Sākot ar svētdienu, martu, un attiecīgi nākamajās svētdienās – 29. martā,
  1. aprīlī un 12. aprīlī Baltajā mājā kapelas telpās no 10.00-15.00 būs iespējams pa vienam vai nelielās grupās, ievērojot visus valsts noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, ierasties uz grēksūdzi, izteikt savas lūgšanu nepieciešamības, kā arī saņemt Svēto Vakarēdienu. Ja Jums nepieciešama privāta grēksūdze, svaidīšana ar eļļu un Svētā Vakarēdiena saņemšana citā laikā, sazinieties ar mani personīgi zvanot/rakstot īsziņu/WhatsApp t.26407248
  • Vairākas mūsu Baznīcas draudzes ir atradušas iespēju pārraidīt dievkalpojumu norisi internetā vai televīzijā. Lūdzu, atrodiet sev visērtāko iespēju un pievienojieties mūsu kopīgajiem dievkalpojumiem virtuālajā vidē.

Šajā sarakstā Jūs varat atrast dažas iespējas piedalīties dievkalpojumu tiešraidēs internetā.

Latvijas TV1: plkst.12:00

  • martā tiešraide no Salaspils katoļu baznīcas;
  • martā tiešraide no Āgenskalna baptistu baznīcas

Facebook: video tiešraide

  • 10:00 Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes draudze;
  • 10:00 Dubultu draudze;
  • 11:00 Baldones draudze

Latvijas Radio 1: plkst.9:05 Svētrīts

Radio Marija: plkst.13:00 Luterāņu dievkalpojums

Vairāk info: www.lelb.lv rakstā Latvijas evaņģēliski luteriskajām draudzēm par dievkalpojumiem ārkārtas stāvokļa laikā.

Rubenes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs

Artis Eglītis, artis.eglitis@lelb.lv, +371 26407248