Lieldienu laiks Rubenes draudzē

Mīļie Rubenes draudzei piederīgie!

Mēs esam Lieldienu laikā. Ar šodienu iesākas ļoti intensīvs Jēzus Kristus ceļš pretī Viņa Augšāmcelšanās brīnumainajam notikumam. Šodien Kristus kopā ar mācekļiem baudīs un iedibinās mielastu, kas ir Kristus Baznīcas Sakraments – Svēta zīme. Rīt, 10. aprīlī, Lielajā piektdienā varēsim sekot līdz Kristus apcietināšanai, Viņa notiesāšanai un Viņa labprātīgai nāvei mūsu glābšanas labad. Pēc Klusās sestdienas jau no pusnakts uz 12. Aprīli, Pirmajām Lieldienām visā pasaulē, kur vien iesniedzas Kristus vēsts par cilvēku glābšanu, svinēsim kopīgi Kristus Augšāmcelšanos.

Šogad Lieldienu laiks ir neparasts. Visas pasaules kristieši vīrusa saslimšanas draudu dēļ atturas no lieliem dievkalpojumiem, svinīgiem pasākumiem, tā vietā mēs mācamies aizsniegt cits citu caur dažādiem sociāliem saskarsmes līdzekļiem. Arī Latvijā Lieldienu dievkalpošanas kārtību draudzēs nosaka šai krīzes situācijai nosaka (saiti uz LELB web lapu).

Ievērojot šos nosacījumus, Rubenes draudzē dievkalpojumus šajā laikā mūsu ierastajā veidā nerīkosim. Aicinu Jūs visus sekot līdzi Kristus gaitai Lieldienu laikā televīzijā, radio, sociālajos tīklos un visos citos Jums pieejamos veidos. Atbalstiet cits citu ar padomu, kā to var izdarīt.

Rubenes dievnams šajā laikā ir slēgts atjaunošanas darbu dēļ. Vienlaikus draudzes namā, Baltajā mājā šajā laikā būs iespēja saņemt Svēto Vakarēdienu un piedalīties lūgšanā klātienē sekojošā laikā:

Ceturtdien, 9. aprīlī, 14.00 – 20.00

Piektdien, 10. aprīlī, 18.00 – 21.00

Svētdien, 11.aprīlī, pirmajās Lieldienās 9.00 – 19.00

Pirmdien, 12.aprīlī, otrajās Lieldienās 9.00 – 14.00.

Svētītu Jums šo laiku!

Rubenes ev. lut draudzes mācītājs Artis Eglītis