Dievkalpošanas kārtība, sākot ar 19.aprīli

Rubenes baznica_remontsMīļie Rubenes draudzei piederīgie!

Joprojām dievkalpošanas kārtību draudzēs nosaka krīzes situācijai atbilstošie ierobežojumi.

Ievērojot tos, Rubenes dievnams apmeklētājiem ārkārtas situācijas laikā ir slēgts. Bet draudzes namā, Baltajā mājā svētdienās, sākot ar 19.aprīli, būs iespēja saņemt Svēto Vakarēdienu un piedalīties lūgšanā klātienē šādā laikā: 11:00- 16:00.

Mierpilnu Jums šo laiku!

Rubenes ev. lut draudzes mācītājs Artis Eglītis