KONTAKTI

RUBENES DRAUDZES MĀCĪTĀJS ARTIS EGLĪTIS

A.Eglitis

Mob.tālr.: 26407248

e-pasts: artis.eglitis@lelb.lv

Individuālas tikšanās un sarunas ar Rubenes, Strenču un Īrijas (Dublinas) draudžu mācītāju Arti Eglīti iespējams pieteikt pa tālruni vai e-pastā.

Informācija tiem, kas dzīvo Īrijā: Lai būtu ērtāk piezvanīt mācītājam Artim Eglītim, kad viņš atrodas Īrijā, lūdzu izmantot tālruņa   +353 86 84 83 89 8 (zvanot no Īrijas)

RUBENES DRAUDZES LIETVEDE

Tālr: 64232224, e-pasts: kanceleja@simanadraudze.lv

Pieņem Valmieras Sīmaņa draudzes namā (Veides ielā 2, Valmierā) – otrdienās, trešdienās: 9:00 – 17:00; ceturtdienās 14:00 – 17:00.

Draudzes rekvizīti:

Rubenes ev. lut. draudze
Reģ. Nr. 90000432827
Rubene, Kocēnu pagasts,
Kocēnu nov, LV 4227
AS SWEDBANK , KODS: HABALV2X
Konta nr. LV26 HABA 0551004671942
 

“Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.” (2.Kor.9-6-8)