LAULĪBAS

“Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas.” /1. Kor. 13:4-8/

PRIEKŠNOTEIKUMI, LAI KRISTĪGI NOSLĒGTU LAULĪBU LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

  • Lai stātos kristīgā laulībā, Jums jābūt luteriskās Baznīcas locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti, kā arī ir reģistrēti draudzē un nav no draudzes atskaitīti.
  • Abiem laulību kandidātiem jābūt brīviem, t.i., neprecētiem vai atraitņiem, kuri nav saistīti ar citu personu laulību solījumā.
  • Līdzās noteiktajai Baznīcas kārtībai jāievēro arī visas valsts likuma prasības.

LAULĪBU NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA

  1. Saruna ar mācītāju un laulību datuma rezervēšana;
  2. Izziņas izņemšana no Dzimtsarakstu nodaļas un iesniegšana draudzes kancelejā (Veides ielā 2, Valmierā Sv. Sīmaņa drauadzes kancelejā). (Laulību ceremonija drīkst notikt ne agrāk kā mēnesi pēc izziņas izsniegšanas datuma, un izziņa ir derīga 6 mēnešus no izsniegšanas datuma.)
  3. Laulību iesnieguma noformēšana (ne vēlāk kā mēnesi pirms laulībām) – lejuplādēt šeit.;
  4. Jāuzrāda derīgs peronu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (abiem);
  5. Ja neesat mūsu draudzes locekļi, tad:
  • jāiesniedz iesvētes apliecības kopijas;
  • mācītāja izziņa no draudzes, kurai pieder, par to, ka nav iebildumu, lai laulātos Rubenes draudzē.

Jautājumu gadījumā variet sazināties ar Elīnu Capi (27888817).

Ziedojums par laulībām baznīcā 250 EUR.

Ja laulības notiek ārpus baznīcas, tad ziedojums par laulībām ir 100 EUR. Papildus ir jāvienojas ar mācītāju par ceļa izdevumiem.

LAULĪBU IESVĒTE

Ja jums jau ir reģistrēta laulība dzimtsarakstu nodaļā, bet vēlaties to iesvētīt baznīcā un izlūgties Dieva svētību savai laulībai, tad arī to ir iespējams izdarīt Rubenes baznīcā. Šajā gadījumā jums ir jātiekas ar mācītāju un jāaizpilda iesniegums draudzei par laulības iesvēti. Tas ir pieejams šeit. Aizpildītu iesniegumu jāatnes uz Sv.Sīmaņa draudzes kanceleju Veides ielā 2, Valmierā. Ziedojums par laulību iesvēti ir tāds pats, kā par laulības ceremoniju. Dievkalpojuma laikā ir iespēja iesvētīt laulību bez maksas.